Əlaqə

Ünvan: H.Zərdabi prospekti - 88, AZ1012, BAKI

Təsisçi: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR)

Baş redaktor: Vüqar RƏHİMZADƏ
TEL: 530-26-46,
FAX: 430-87-47

Baş redaktorun I müavini: İsmayıl HACIYEV
TEL: 530-26-36

Mühasibatlıq: 430-87-27
Qəbul otağı:    430-87-97

E-mail: ikisahil@mail.ru, ikisahil@azdata.net 

www.ikisahil.az
www.ikisahil.com