Azərbaycan və Rusiyanın neft sektoruna dair perspektivli layihələr hazırlanacaq

Azərbaycan və Rusiyanın neft sektoruna dair perspektivli layihələr hazırlanacaq