İgidlərin İran üçün şəhid olub, əvəzində, dərd almısan, qəm almısan sən İrandan, Azərbaycan.

Könlüm quşu qanad çalmaz sənsiz bir an, Azərbaycan. Xoş günlərin getmir müdam xəyalımdan, Azərbaycan. Səndən uzaq düşsəm də mən eşqin ilə yaşayıram, Yaralanmış qəlbim kimi qəlbi viran Azərbaycan. #məhəmmədhüseynşəhriyar #eldostbayram #azərbaycan #iran #mollarejimi #azadlıq #etiraz #etiraz #qadın #zorakılıq #həbs #rejim #islam #qadınazadlığı #ikisahil #ikisahiltv #xəbərlər #xəbərlərbugün #xəbər #xəbərləryeni #news 📌Xəbərləri bizdən alın, Xəbərsiz qalmayın! 📍Web saytımız - http://ikisahil.tv / http://ikisahil.az 📍 Twitter: https://twitter.com/ikisahilnews 📍 Youtube: https://www.youtube.com/İkisahilTV 📍 Facebook: https://www.facebook.com/ikisahil 📍 Telegram: https://t.me/ikisahil 📍 Instagram: https://www.instagram.com/ikisahil/