Könüllülər hərəkatı cəmiyyətdə xeyirxahlıq, yeni davranış qaydalarını təbliğ edir

Könüllülər hərəkatı cəmiyyətdə xeyirxahlıq, yeni davranış qaydalarını təbliğ edir