Rövşən Həsənov: Ömrümün tən yarısını Laçınsız yaşadım...

#Azərbaycan #Qarabağ #Laçın #məcburiköçkün #ikisahil 📌Xəbərləri bizdən alın, Xəbərsiz qalmayın! 📍Web saytımız - http://ikisahil.tv / http://ikisahil.az 📍 Twitter: https://twitter.com/ikisahilnews 📍 Youtube: https://www.youtube.com/İkisahilTV 📍 Facebook: https://www.facebook.com/ikisahil 📍 Telegram: https://t.me/ikisahil 📍 Instagram: https://www.instagram.com/ikisahil/