Vahid Əziz: Səsləsə də yad ellərin gülşəni, atıb getmə, doğma eli, çölü, çəməni

Vahid Əziz: Səsləsə də yad ellərin gülşəni, atıb getmə, doğma eli, çölü, çəməni