Birlik,qardaşlıq bayramının tarixi qədim dövrlərə təsadüf edir

Birlik,qardaşlıq bayramının tarixi qədim dövrlərə təsadüf edir